Telefon: +420 777 999 804
+420 775 368 669
Čechyňská 360, Brno, Zobrazit mapu
Praskliny – jak je vyřešit?

Praskliny – jak je vyřešit?

Oprava a sanace fasád s výskytem prasklin a trhlin

Řešení trhlin a prasklin

 Problém jemných prasklin

Přítomnost prasklin na zdi znamená, že povrchová úprava je nesouvislá, a to jak v omítce, tak i ve vyztuženém cementu, přírodním kameni i cihle. Jejich formace má různé příčiny a původ, proto můžou mít praskliny různý rozměr a vlastnosti. Praskliny vznikají především poškozením povrchu v důsledku působení atmosférických vplyvů, kyselých dešťů, průmyslného znečištění atd. Podporují vznik. Dešťová voda přináší dovnitř struktur chemické částečky, které vyvolají následky různých rozměrů jako oloupání finálního nátěru, poškození podkladu a rozpad spodních vrstev.

Příčiny vzniku jemných prasklin

Chemické

Prostřednictvím dešťové vody do zdi pronikají různé znečišťující látky, které při kontaktu s minerálními komponenty struktury reagují a tím způsobují rozkvétání solí, vznikem kterých dochází k zvětšování objemu až do okamžiku, kdy praskne kontinuita finálního nátěru a v mnoha případech také podkladu.

Biologické

Z vlhkého povrchu se stane příznivé prostředí pro růst plísně a řas, které podporuje také přítomnost světla a minerálů na zdi. Tyto povrchové podmínky jsou schopné rozrušit podklad a začít pomalý a nepřetržitý proces rozkladu.

Fyzické

Zeď navlhnutá v zimním období je nepřetržitě vystavená cyklům mrznutí a rozmrzání, kde struktura musí snášet zvětšování objemu vody, které obsahuje. Tento nárust objemu způsobuje tlak, který může podlomit integritu stěny a zvýšit teplotní rozptyl, čím sníží komfort bydlení.

Před

pred

Po

po

obra

Žilky nebo síťové praskliny

zilky

Projevují se jako následek smrštění omítky (úbytek vody ze směsi) po přibližně 4-6 týdnech od jejího nanesení. Jsou to poškození obvykle povrchní a nepřekračují normu 100 mikronů (0,1 mm).

Díra nebo smrštění

Vznikají v důsledku odlišných koeficientů dilatace konstrukčních materiálů. Mohou mít rozměry od 0,5 až do 1 mm jak v horizontálním, tak i vertikálním směru.

dira

Dynamické

Vznikají v důsledku vyvažování struktur stavby. Tenhle jev se vyznačuje dlouhými otevřenými prasklinami o tloušťce mezi 0,5 a 2 milimetri včetně. Je vhodné monitorovat tyto dynamické sítě, protože postupem času by se mohli zhoršit a pohnout statiku stavby.

dinamicke

Jak zasáhnout

Systém ELASTOMARC

Zásahy na zdi poškozených trhlinkami vyžadují specifické produkty. Použití normálních finálních barev pro exteriér neumožňuje dosáhnout dlouhodobé výsledky. Z toho důvodu bude zapotřebí přejít k použití produktů, které mají zvýšenou elasticitu, ne dočasnou ale trvalou, a to i při vysokých a také nízkých teplotách. Snížením teploty může film produktu ztratit svou elasticitu a ztvrdnout a ztratit tak schopnost pružně reagovat na pohyby dilatace podkladu. Následkem tohoto zatvrdnutí finálního nátěru vzniknou trhlinky na povrchu. Sanační systém ELASTOMARC, formulovaný netvrdnoucím polymerem, je tak tím správným prostředkem pro sanaci fasády, kde se vyskytli problémy trhlin popisované výš. Další funkce systému ELASTOMARC byly testovány v souladu s normou UNI En 1062-7 (stanovení vlastností odolnosti vůči popraskání) také při nízkých teplotách. Se systémem ELASTOMARC se můžou dělat zásahy od mikrotrhlin až po zásahy, kde rozsah trhliny dosahují, ale nepřekračují, 2000 mikrónov (2 mm). Systém ELASTOMARC není vhodný pro řešení trhlin, které vznikli sedáním, resp. strukturálním sesunutím, protože tyto nemůžou být vyřešeny nátěrovými systémy. Odolnost systému vůči praskání je přímo úměrná nanesené vrstvě.

Ke každému typu trhliny by se mělo postupovat specifickým cyklem určeným pro jednotlivou třídu podle normy EN 1062-7:

• Systém ELASTOMARC A CLASSE A2

• Systém ELASTOMARC B CLASSE A3

• Systém ELASTOMARC C CLASSE A4

• Systém ELASTOMARC D CLASSE A5

Systém Elastomarc A CLASSE A2

Pro trhliny podléhající nízkému dynamickému namáhání s rozsahem do 250 μm (0,25 mm) se může zasáhnout tímto způsobem:

1. Jedna nebo více vrstev produktu ELASTOMARC FONDO s vydatností 3-3,5 m2/l. Při této vydatnosti s balením 15 l uděláme max. 50 m2. Povrch následně natřeme finálním nátěrem ELASTOMARC FINITURA s vydatností 8,5-9 m2/ l v jedné nebo více vrstvách. Při této vydatnosti s balením o velikosti 15 l uděláme až 130 m2.

2. Jedna nebo více vrstev produktu ELASTOMARC GRIP, podle max. vydatnosti 3 m2/ l. Pokud je povrch prašný, použijte penetrační nátěr ISOMARC nebo ATOMO. Jako finální nátěr použijte ELASTOMARC FINITURA s vydatností 5-6 m2/ l v jedné nebo více vrstvách. Při této vydatnosti s balením 15 l uděláme 80 m2.

3. Jedna nebo více vrstev produktu ELASTOMARC GRIP, podle vydatnosti max. 3 m2/ l. Pokud je povrch prašný, použijte penetrační nátěr ISOMARC nebo ATOMO. Jako finální nátěr naneste 1 vrstvu ELASTOMARC INTONACHINO, vydatnost 2-2,2 kg/ m2. Podle toho s balením 25 kg uděláme cca 11 m2.

Systém Elastomarc B CLASSE A3

Pro trhliny podléhající střednímu dynamickému namáhání s rozsahem od 250 μm včetně do 500 μm (0,5 mm) často se vyskytující na stěnách ve spojení a v blízkosti otvorů jako okna apod., se může zasáhnout tímto způsobem:

1. Jedna nebo více vrstev produktu ELASTOMARC FONDO s vydatností 3 m2/ l v jedné nebo více vrstvách. Při této vydatnosti s balením 15 l uděláme max. 45 m2. Povrch následně natřeme finálním nátěrem ELASTOMARC FINITURA s vydatností 5-6 m2/l v jedné nebo více vrstvách. Při této vydatnosti s balením 15 l uděláme 80 m2.

2. Jedna nebo více vrstev produktu ELASTOMARC GRIP, podle max. vydatnosti 3 m2/l. Pokud je povrch prašný, použijte penetrační nátěr ISOMARC nebo ATOMO. Jako finální nátěr naneste ELASTOMARC FINITURA s vydatností 5-6 m2/l v jedné nebo více vrstvách. Při této vydatnosti s balením 15 l uděláme 80 m2.

Systém Elastomarc C CLASSE A4

Pro trhliny podléhající vysokému dynamickému namáhání, často se vyskytující v blízkosti stropních prstenců, s rozsahem od 500 μm včetně až po 1250 μm (1,250 mm). V tomto případě je nutné nanést jednu nebo více vrstev produktu ELASTOMARC FONDO s výdatností 1,5-2 m2/ l v jedné nebo více vrstvách. Při této spotřebě s 15 l balením uděláme max. 30 m2. Jako finální nátěr aplikujeme ELASTOMARC FINITURA s výdatnotí 180 ml/m2 v jedné nebo více vrstvách, dle toho uděláme s 15 l balením max. 80 m2.

Systém Elastomarc D CLASSE A5

Při lokálním zásahu u značných a hlubokých prasklin, které můžou postihnout také strukturu zdí, ne více jak 2000 μm (2 mm)je nevyhnutné prasklinu rozšíriť, zafixovať povrch s penetračním náterom ISOMARC alebo ATOMO. Zaštukování dále provedeme s produktem ELASTOMARC STUCCO tak, abychom zamaskovali přiloženou síťku obsahující sklené vlákna o velikosti oček 2,7×2,7 mm, typ Gavazzi 0059-A. Po njméně 24 hod. aplikujte jednu nebo více vrstev produktu ELASTOMARC FONDO s výdatností 1,5-2 m2/ l v jedné nebo více vrstvách. Dle toho je možné s 15 l balením udělat max. 25 m2. Jako finální nátěr použijeme ELASTOMARC FINITURA s výdatností 5-6 m2/ l v jedné nebo více vrstvách, tedy s balením 15 l uděláme až 80 m2.

a5

Přístroj pro měření pohybu prasklin v čase

pristroj

Produkty pro zásah

system

Crack Bridging Ability

Testované funkce

Crack Bridging Ability je kapacita nátěru „udělat most“ na praskline, která se vytváří, indikuje kolik odolá (mm) povrchový film nátěru předtím jak praskne.

Kapacita „udělat most“ na praskline záleží od:

• elasticity/ pružnosti nátěru

• tloušťky vrstvy

• teploty provozu

Crack bridging systému Elastomarc od Colorificia San Marco byl testován podle normy EN1062-7 pro trhliky až do 2 mm. Test se provádí vzdalováním dvou zkušebních rovin o rychlosti 0,05 mm/ min. při teplotě -10°C, aby se zjistila hranice kontinuity aplikovaného elastomerického filmu.

Měření třídy zásahu

Před zásahem je nevyhnutné změřit velikost prasklin pro určení třídy zásahu. Přiblížit měřítko kalibrované v mm a změřit zkoumanou prasklinu.

mereni

SISTEMA Elastomarc A CLASSE A2: 0,05 – 0,24 mm

SISTEMA Elastomarc B CLASSE A3: 0,25 – 0,49 mm

SISTEMA Elastomarc C CLASSE A4: 0,5 – 1,24 mm

SISTEMA Elastomarc D CLASSE A5: 1,25 – 2 mm

Systém Elastomarc A CLASSE A2

 

1. Zafixovat povrch penetračním nátěrem ISOMARC nebo ATOMO.

výřezy_03

2. Na soudržný povrch, ne prašný, aplikovat jednu nebo více vrstev produktu ELASTOMARC GRIP podle spotřeby 3 m2/ l.

3. Natáhnout ELASTOMARC INTONACHINO s plastovým nebo ocelovým hladítkem v rovnoměrné vrstvě a okamžitě jej zahladit.Aplikujte produkt podle spotřeby 2-2,2 kg/ m2

výřezy_05

Systém Elastomarc A CLASSE A2

Systém Elastomarc B CLASSE A3

Systém Elastomarc C CLASSE A4

1. Zafixovat povrch penetračním nátěrem ISOMARC nebo ATOMO.

01_03

2. Aplikujte jednu nebo více vrstev produktu ELASTOMARC FONDO nebo ELASTOMARC GRIP podle spotřeby u vybraného systému zásahu:

A ELASTOMARC FONDO s vydatností 3-3,5 m2/ l. Podle toho s 15 l balením uděláme až 50 m2. ELASTOMARC GRIP s výdatností 3 m2/ l. Podle této s 15 l balením uděláme až 45 m2.

B ELASTOMARC FONDO s vydatností 3 m2/ l v jedné nebo více vrstev. Podle toho s 15 l balením uděláme až 45 m2.

C ELASTOMARC FONDO s vydatností 1,5-2 m2/ l v jedné nebo více vrstvách. Podle toho uděláme s 15 l balením až 25 m2.

3. Aplikujte jednu nebo více vrstev produktu ELASTOMARC FINITURA podle spotřeby u vybraného systému zásahu:

S vydatností 8,5-9 m2/ l. Podle toho uděláme s 15 l balením až 130 m2.

B s vydatností 5-6 m2/ l v jedné nebo více vrstvách. Podle toho uděláme s 15 l balením až 80 m2.

C s vydatností 5-6 m2/ l v jedné nebo více vrstvách. Podle toho uděláme s 15 l balením až 80 m2.

01_06

Systém Elastomarc D CLASSE A5

Pro lokální zásahy v případě výrazných a hlbokých trhlin, které mohou zasahovat také do struktury zdi ne však více jak 2000 μm (2 mm).

1. Mechanicky zvětšit trhlinu a odstranit prach.

00_06

2. Zafixovat povrch penetračním nátěrem ISOMARC nebo ATOMO.

00_03

3. Zaštukovat (vytmelit) trhliny s produktem ELASTOMARC STUCCO.

00_09

4. Pomocí špachtle zahlaďte síťku se sklenými vlákni, s oky o velikosti 2,7×2,7 mm, typ Gavazzi 0059-A.

0000_03

5. Zahlaďte síťku s produktem ELASTOMARC STUCCO.

0000_09

6. Naneste jednu nebo více vrstev produktu ELASTOMARC FONDO s vydatností 1,5-2 m2/ l v jedné nebo více vrstvách. Podle toho uděláme s 15 l balením až 25 m2.

0000_05

7. Na závěr natřete ELASTOMARC FINITURA s vydatností 5-6 m2/ l v jedné nebo více vrstvách. Podle toho uděláme s15 l balením až 80 m2.

0000_10

 

 

Zákaznická podpora

Nevíte si rady či potřebujete pomoci s výběrem produktu?


Kontaktujte nás:

info@barvy-sanmarco.cz
+420 777 999 549